ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เนื่องในโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เนื่องในโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559
           เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายคงสิทธิ์  รักขิตกุล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ่ และนายประชา  เต็มภัทราโชค ผู้ประนีประนอมประจำศาล บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืม โดยนักศึกษา ให้ความสนใจอย่างดียิ่ง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่