ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดพิธีเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดพิธีเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559
          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๕9 เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ” ประจำปี 2559 ณ บริเวณชั้นที่ ๑ อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ โดยมี คณะผู้พิพากษา อัยการจังหวัดบัวใหญ่ นายอำเภอบัวใหญ่คณะผู้ประนีประนอมประจำศาล คณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอบัวใหญ่ นักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่