ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พระบรมราชินีนารถ ประจำปี ๒๕๕๙

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ   ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พระบรมราชินีนารถ  ประจำปี ๒๕๕๙
            เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นประธานจัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ“ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบรมราชินีนารถ” ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องสมานฉันท์ อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ โดยมีคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลและผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่ หัวหน้าส่วนงานเข้าร่วมประชุม