ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่

ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่