ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดฝึกอบรมแผนฝึกซ้อมดับเพลิง ซ้อมอพยพหนีไฟ และซ้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดฝึกอบรมแผนฝึกซ้อมดับเพลิง ซ้อมอพยพหนีไฟ และซ้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น