ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง การบริหารคดีระหว่างศาลแรงงานภาค ๓ กับศาลจังหวัดในเขตอำนาจศาลแรงงานภาค ๓

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง การบริหารคดีระหว่างศาลแรงงานภาค ๓ กับศาลจังหวัดในเขตอำนาจศาลแรงงานภาค ๓
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างการบริหารคดีระหว่างศาลแรงงานภาค ๓ กับศาลจังหวัดในเขตอำนาจศาลแรงงานภาค ๓ ณ โรงแรมเบส เวสเทิร์น รอยัล บุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์