ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ " กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด "

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ " กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด "
        เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ และนายพจนาท ตั้งพงษ์  นิติกรปฏิบัติการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด แก่ประชาชน ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ณ หอประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา