ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช