ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดโครงการอบรมหลักสูตร การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดโครงการอบรมหลักสูตร การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 นาฬิกา นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ มอบหมายให้ นางรัชดาวรรณ โกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่ เปิดอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยขอความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรบัวใหญ่ส่ง ดาบตำรวจอุทัย แกมกระโทก ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบัวใหญ่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่