ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
       เมื่อวันที่ 25 เมษายน ๒๕๕9 เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ท่านกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่  ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรม คุณแม่อนงค์  คนล้ำ มารดาของนายวชิระ  คนล้ำ หัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ สำนักงานประจำศาลศาลจังหวัดบัวใหญ่ ณ เมรุวัดกลาง เมืองเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น