ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมพิธีตรุษจีน อำเภอบัวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๑

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมพิธีตรุษจีน อำเภอบัวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๑
       นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้าร่วมพิธีตรุษจีนอำเภอบัวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสระใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑