ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์อุโบสถ และทรงยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ วัดไชยศรีชมชื่น อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมี  นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ