ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุรินทร์และศาลแขวงสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดบัวใหญ่

ศาลจังหวัดสุรินทร์และศาลแขวงสุรินทร์  เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดบัวใหญ่
            นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ให้การต้อนรับนายสมชาย  ฉลาดธัญญกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ และนายธวัชชัย  แสงอรุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุรินทร์  พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานศาลดีเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปพัฒนาระบบงานศาล