ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้าปฏิบัติธรรม และเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้าปฏิบัติธรรม และเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้มอบหมายให้ นางรัชดาวรรณ  โกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่ นำคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าปฏิบัติธรรม และเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดใหม่สันติ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑