ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ)

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ)
นายพรเทพ อัมพรกลิ่นแก้ว รองประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ) คุณพ่อเอกชัย  โกสวัสดิ์ บิดา นายไพศาล โกสวัสดิ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์  ภาค ๔  ณ เมรุวัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ โดยนายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ นายฉลองรัฐ  บุญเริ่ม ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ่และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมพิธี