ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
           นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายมาศกร  สุหร่าย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อประเสริฐ  เกียรติสุนทร บิดา นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ณ วัดยาง (หลวงพ่อโต) อ่อนนุช ๒๓ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑