ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ๑๓๔ ปี วันศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ๑๓๔ ปี วันศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
กิจกรรมที่ ๔ ท่านกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้นำข้าราชการศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันศาลยุติธรรม ณ สนามสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ