ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ๑๓๔ ปี วันศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดโครงการบรรยายกฎหมาย

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ๑๓๔ ปี วันศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดโครงการบรรยายกฎหมาย
กิจกรรมที่ ๓  นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้มอบหมายให้นายคงสิทธิ์  รักขิตกูล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ่ และคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่ บรรยายให้ความรู้ แก่ประชาชน ณ หอประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา