ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดงาน ๑๓๔ ปี วันศาลยุติธรรม โดยมีกิจกรรมทำบุญ

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดงาน ๑๓๔ ปี วันศาลยุติธรรม โดยมีกิจกรรมทำบุญ
กิจกรรมที่ ๒ นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้นำคณะผู้พิพากษา คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่ และข้าราชการศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดกิจกรรมทำบุญ ปล่อยปลา ณ บึงบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา