ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดโครงการ Big Cleaning Day

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดโครงการ Big Cleaning Day
นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยทำความสะอาดอาคารและโรงจอดรถ ณ บริเวณศาลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐