ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และ คณะตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และ คณะตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
       เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลจังหวัดบัวใหญ่ ให้การต้อนรับ นายชัยยุทธ  กลับอำไพ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และคณะตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดบัวใหญ่ เนื่องในโอกาสตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดบัวใหญ่ ณ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ประจำปีงบ ประมาณ ๒๕๖๐