ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดพิธีรดน้ำดำหัว  เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ นางรัชดาวรรณ โกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่  นำคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ รดน้ำดำหัวขอพรจาก นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ คณะผู้พิพากษา และคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่ เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙   ณ อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา