ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ประธานสภาทนายความบัวใหญ่และคณะ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่

ประธานสภาทนายความบัวใหญ่และคณะ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ นายประสิทธิ์ ทองนาเมือง ประธานสภาทนายความบัวใหญ่และคณะเข้าพบนายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่   เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่คนใหม่ ณ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา