ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดประชุมโครงการผัดฟ้องฝากขัง

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดประชุมโครงการผัดฟ้องฝากขัง
นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมหารือโครงการผัดฟ้องฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ โดยมีคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ อัยการ ตำรวจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่  เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐