ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอย

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอย
นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอย ณ ท่าน้ำเกาะกลางบึงบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐