ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์
นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร ณ วัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา