ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมประชุมรับนโยบายประธานศาลฎีกา

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมประชุมรับนโยบายประธานศาลฎีกา
นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมประชุมรับชมถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง ( Streaming ) เพื่อรับนโยบายประธานศาลฎีกา ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐