ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์พระราชทาน
นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายบรรพต  วิภูภิญโญ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา  เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐