ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และคณะ

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และคณะ
นายณฤทธิ์ บุญปริอาทร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และคณะได้เข้าตรวจราชการศาลจังหวัดบัวใหญ่ โดยมีนายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลจังหวัดบัวใหญ่ ให้การต้อนรับ ณ อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐