ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดโครงการ ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดโครงการ ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน
นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ในกิจกรรมที่ ๒ การเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดีในศาลจังหวัดบัวใหญ่ โดยมอบหมายให้ นายชัยรัตน์ คำแก้ว เจ้าพนักงานคดีชำนาญการ และส.ต.ท.ศุภชัย นรสิงห์ นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ คู่ความ ผู้ประกัน ผู้ต้องหา จำเลย และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เกี่ยวกับ การบังคับคดีผู้ประกันเมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหนี เพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้อง