ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ การขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ การขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน
นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นประธานในการเปิดโครงการ อบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน โดยมอบหมายให้ นายชัยรัตน์ คำแก้ว เจ้าพนักงานคดีชำนาญการ และส.ต.ท.ศุภชัย นรสิงห์ นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ คู่ความ ผู้ประกัน ผู้ต้องหา จำเลย และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เกี่ยวกับการประกันตัว การบังคับคดีผู้ประกันเมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหนี เพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้อง