ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดโครงการเพิ่ม ศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดโครงการเพิ่ม  ศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
         นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นประธานเปิดอบรมสัมมนาโครงการ “เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอำนวยการและการดำเนินการทางวินัย และการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ (มิติ) โดยมีคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และลูกจ้างศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วม ณ โรงแรมเพชรริมธารรีสอร์ท ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐