ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดกิจกรรมงานวัน รพี 60

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดกิจกรรมงานวัน รพี 60
       นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นประธานจัดงาน “วันรพี ๖๐” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นภายในงาน ประกอบด้วย พิธีสงฆ์  ถวายภัตตาหารและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป , พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์พระองค์เจ้ารพีฯ , กิจกรรมการจัดบอร์ดนิทรรศการ , แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐