ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ส่งมอบดอกไม้จันทน์

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ส่งมอบดอกไม้จันทน์
         นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายอรรคพล  เปรมวิไลศักดิ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบัวใหญ่ ส่งมอบ ดอกดารารัตน์ ที่คณะข้าราชการฝ่ายตุลาการ  และลูกจ้าง ศาลจังหวัดบัวใหญ่ได้ร่วมกันจัดทำ แก่นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอบัวใหญ่ ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ในโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน