ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรือง บ้านหนองนาโคก ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมราถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐