ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดหนองคาย เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดบัวใหญ่

ศาลจังหวัดหนองคาย เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดบัวใหญ่
นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ให้การต้อนรับนายภัทรภณ  ขวัญเมือง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย และคณะศึกษาดูงานศาลจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปพัฒนาระบบงานศาล