ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่

ต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ นายอรรคพล เปรมวิไลศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบัวใหญ่ ข้าราชการศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมกันต้อนรับ นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ และ คณะผู้พิพากษาที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่พร้อมรับนโยบายจาก นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่