ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าอำเภอบัวใหญ่  เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของส่วนราชการ ภาคเอกชน  และทราบปัญหาข้อขัดข้องในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ณ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา