ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดโครงการอบรมหลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติราชการ

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดโครงการอบรมหลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติราชการ
        เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ มอบหมายให้ นางรัชดาวรรณ โกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติราชการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนวานิชวิทยาให้ Mr.Robert  Clifford  Willaims อาจารย์โรงเรียนวานิชวิทยา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่