ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ และนางรัชดาวรรณ โกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่องการเขียนและการตรวจร่างคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และแนวปฏิบัติระหว่างศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ กับศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ณ โรงแรมสยามริเวอร์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ