ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
       เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ นายฉลองรัฐ  บุญเริ่ม ผู้พิพากษาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรม คุณแม่แซว  พรมวัน มารดาของนายนพดล  พรมวัน เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงานประจำสำนักงานประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่ ณ บ้านเขว้า ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา