ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้มอบหมายให้นายมาศกร  สุหร่าย ผู้พิพากษาหัวหน้าให้คณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบัวใหญ่  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน   (อสม.) ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๑๕๖๐ ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง (ศรพ.) ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา