ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดภูเขียว และคณะเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดบัวใหญ่

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดภูเขียว และคณะเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดบัวใหญ่
        เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ให้การต้อนรับนายศักดิ์เทวินทร์  โมราชาติ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเขียว  เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดบัวใหญ่ ณ  อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา