ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดงานเลี้ยงส่ง และอำลาตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและคณะ

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดงานเลี้ยงส่ง และอำลาตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและคณะ
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดงานเลี้ยงส่งและอำลาตำแหน่ง นางสาวสุนทรี อัจฉริยพฤกษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี นายไกษร ไชยวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบัวใหญ่ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และนายฉลองรัฐ บุญเริ่ม ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ่ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเขียว