ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดพิมาย และคณะเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดบัวใหญ่

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดพิมาย และคณะเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดบัวใหญ่
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ให้การต้อนรับนายมานพ เนตรภู่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิมาย และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดพิมาย เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดบัวใหญ่ ณ อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา