ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา ระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน หลักสูตร การเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลแรงงานภาค ๓ กับศาลจังหวัดในเขตอำนาจศาลแรงงานภาค ๓

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา ระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน หลักสูตร การเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลแรงงานภาค ๓ กับศาลจังหวัดในเขตอำนาจศาลแรงงานภาค ๓
เมื่อวันที่ ๓ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสมเกียรติ เต็งสุวรรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน หลักสูตร การเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลแรงงานภาค ๓ กับศาลจังหวัดในเขตอำนาจศาลแรงงานภาค ๓ โดยมี นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ และ นางรัชดาวรรณ โกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี