ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดโครงการอบรม หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมวันลา

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดโครงการอบรม  หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมวันลา
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ มอบหมายให้ นางรัชดาวรรณ โกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่ เปิดโครงการอบรมหลักสูตร การใช้งานโปรแกรมไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โดยมี นายนิทัศ บุญสูง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องธุรการ อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา