ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมี นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ และ นางรัชดาวรรณ โกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้ารับโล่รางวัล โดยศาลจังหวัดบัวใหญ่ได้รับรางวัลศาลยุติธรรมดีเด่น กลุ่มศาลจังหวัดสังกัดภาค ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร