ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางกฎหมาย

ศาลจังหวัดบัวใหญ่  ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางกฎหมาย
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้นำคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ ออกให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขัง ในโครงการศาล ยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา