ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดงาน ๑๓๕ ปี วันศาลยุติธรรมประจำปี ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดงาน ๑๓๕ ปี  วันศาลยุติธรรมประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้นำคณะผู้พิพากษา คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่ และข้าราชการศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดพิธีสงฆ์ บำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ ปลูกต้นไม้ บรรยายกฎหมายให้ความรู้ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง กิจกรรมที่ ๑ จัดพิธีสงฆ์ บำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหาร ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ กิจกรรมที่ ๒ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ กิจกรรมที่ ๓ ออกให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ กิจกรรมที่ ๔ ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่


เอกสารแนบ